log in!   /   sign up!
16. Oct 2016
Fukushima. Prvo, gde li je krenuo (ili po šta)? Drugo, da li je stigao negde bezbedno? Treće, šta je video u retrovizoru (a sigurno je gledao)?
comments (0)